Artiklid meediasUudised

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

By 24. jaan. 2014 jaanuar 15th, 2019 No Comments
Tallinna linnavalitsuse hoone Tallinnas Vabaduse väljakul, vaade Jaani kiriku poolt, 27. august 2011. Autor: Oop.

Tallinna linnavalitsuse hoone Tallinnas Vabaduse väljakul, vaade Jaani kiriku poolt, 27. august 2011. Autor: Oop.

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele
Järelpärimine  Tallinna  abilinnapeale,  Mihhail  Kõlvartile  10.01.2014

Tallinna  linna  koolivõrgu  korrastamise  taustal  ja  „Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013–2021“ alusel on tekkinud küsimusi, millele palume vastust nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Volitame Tallinna Kunstigümnaasiumi direktorit, Märt Sults`i, esitama antud järelpärimist  Tallinna  Linnavolikogu  istungil  ja  volikogu  vastavates komisjonides.

On teada, et  südalinnas asuvates  koolihoonetes õpivad  valdavalt õpilased kelle elukoht on Tallinna teistest asumites. Tiheda asustusega elurajoonides on koolihooneid, kus on väga palju täitmata õpilaskohti ning ka koolihooneid, mis  tuleb  eelpool  toodud  põhjusel  sulgeda.  Tallinna  linnal  on  kohustus  tagada haridus kõikidele Tallinna lastele kodule lähimas koolis.

  1. Millistel põhjustel, peale ajalooliste ja/või emotsionaalsete on, mõistlik pidada haridusasutusi  südalinna piirkonnas,  kus ei ela  koolikohtadele proportsionaalselt õpilasi ja kus on linnaruumi suurim liikluskoormus?
  2. Milline  oleks  Tallinna  linna  arvutuslik  renditulu,  kui  rentida  välja südalinnas  asuvad  koolihooned,  nt  äripindadena,  viies haridusasutused  teistesse  linna  asumitesse,  kus  on  vabanemas koolihooneid ja kus on õpilaste reaalsed elukohad?

Lugupidamisega

Märt Sults

Põhja­Tallinna koolijuhtide seltsing

PS!  Palume  tungivalt  analüüs  teostada    Tallinna  Linnakantselei finantsteenistuse  spetsialistidede  poolt.  Mitte  suunata  sella  järelparimise vastuse koostamist Tallinna HA­sse, Viivi Lokk`i ülldhariduse osakonda.