MääratlemataUudised

Narkovaba kool on võimalik.

By 17. nov. 2013 jaanuar 15th, 2019 No Comments

Märt Sults
AVALIK PÖÖRDUMINE

Tallinna Kunstigümnaasium tegeleb juba mitmendat aastat järjest, ehk siis süstemaatiliselt, õpilastele üllatuskontrollide korraldamisega narkootiliste ainete omamise, nende ainete jälgede tuvastamiseks õpilaste kottides,  jääknähtude tuvastamiseks ning aine jälgede avastamiseks õpilaste riietel.

Selleks kasutatakse narkokoerte teenuseid või siis MTÜ “Narkovaba  kool“  peenanalüüsiteenust.

Tallinna Kunstigümnaasiumil on väga hea koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga. Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna noorsoteenistus on koolile suureks abiks preventiivse töö korraldamisel. Nii on ka iga õppeaasta algul õpilastele tutvustatud ka narkokoerte tööd.

Viimati külastas 2 künoloogiateenistuse neljajalgset töötajat koos saatjatega kooli 12.novembril. Toimus reaalne politseioperatsioon. Reidist oli teadlik vaid kooli juhtkond, kelle saatel politsei koos koertega asus klasse kontrollima. Otsiti keelatud aineid, sealhulgas tubakatooteid. Koertele leidmisrõõmu ei jagunud, sest keelatud aineid õpilastelt ei leitud. On hea meel tõdeda, et Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilased, lapsevanemad ja õpetajad ei protesteeri sarnaste operatsioonide vastu. Ka ei tekita politseireid arvamust, et koolis on probleeme keeletud ainetega. Vastupidi- me ei karda politseiga koostööd teha ja iga õnnestunud reid annab kinnitust, et oleme õigel teel.

x-e6280f4b-be85-4a1c-9ef3-2e9dcca0b70f

Mis tähtis: juba poolteist aastat ei ole reidid tuvastanud Tallinna Kunstigümnaasiumi ruumides ega õpilaste asjade ning neis endis narkootilisi aineid ega jälgi keelatud ainetest. Riskigruppi kuuluvad õpilased on samuti ellimineeritud, kuna ei ole kunagi teada, et millal reid võib tulla … ei tasu riskida „vahle“ jäämisega.

Väga paljudes Tallinna ning Eesti üldhariduskoolides on tõhus ja avalik narko ennetustöö tabu teemaks: politsei narkorühma koos koeraga ei lasta, ei kutsuta koolidesse reididele. Ei kutsuta MTÜ „Narkovaba kool“ teste tegema … lihtsalt ei lasta koolimajja sisse, öeldes, et meil seda probleemi ei ole ja kõik, kuigi kõik teavad, et see probleem on …  iga päevaga areneb ohtlikult epideemialiku kiirusega halvemuse suunas. Enamus koolijuhte lihtsalt eitavad ennetustöö vajadust, kartes oma maine pärast … mis maine, terve linn ja riik niikuinii teab probleemi olemasolust:  õpilaste hulgas levib info, eriti negatiivne info, väga kiiresti.

Riik aga väldib teemat, kuna probleemi avalikult tunnistamisel on tarvis sellega otsustavalt tegelda ning eelarves ette näha kulutusi narko/alko suhtes nulltolerantsi saavutamiseks.

Kutsun üles kõiki koole alustama lõpuks totaalset sõda narkootikumide ja lahjade alkohoolsete jookide kasutamise vastu õpilaste hulgas. Seda vähkkasvajat ei tohi eitada ega eirata, seda tuleb opereerida.

Kutsun koolijuhte üles avama koolide uksed politsei narkoennetusmeeskondadele, koos narkokoeraga(tega)!!!

Avage uksed MTÜ „Narkovaba Kool“ ekspertrühmadele. Nii me saame tõhusalt ennetada ja välistada uute narkomaanide teket … võib olla tegevnarkomaanidest suudame mõned neist elule tagasi võita!!!

Kodanikujulgust meile, lapsevanemad, koolijuhid, haridusjuhid, linnajuhid!

Märt Sults

Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor.