KasiinosaarUudised

Keskkonnaministeerium on kooskõlastanud Paljassaare tehissaare detailplaneeringu

By 2. aug. 2015 jaanuar 15th, 2019 No Comments

214135t100hd469

Seitse aastat tööd Paljassaare Kultuuri Laidude projekti arendamisel olen jõudnud esimese võiduni: Keskonnaministeerium on LÕPUKS kooskõlastanud detailplaneeringu !!! Keit Pentus-Rosimannus`e (reformi erakond) poliitiline VÄLJAPRESSIMINE on sellega selles etapis lõppenud !!! Kuigi Keskkonnaministeerimi vastuses on mitmeid vastamatajätmisi, on see ikkagi võit … nad lihtsalt ei ole minu poolt kaasa pandud projekti seletuskirju mõttega lugenud, kus on kõigile minu poolt küsitud küsimustele, analüüsitud ja katseliselt tõestatud, vastused olemas. Õnnitlused meile, Põhja -Tallinna elanikud !!!

Hr Helir-Valdor Seeder
Riigikogu juhatus

Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele Teie 27.07.2015 nr 2-3/13-21

Meie 31.07.2015 nr 12-22/15/3934-8 Meie 31.07.2015 nr 12-22/15/3934-8
Austatud härra Seeder
Täname Teid Riigikogu liikme, Märt Sultsi kirjaliku küsimuse eest, mis käsitleb Tallinna Paljassaare tehissaare detailplaneeringut, edastamise eest.

Palusite vastuseid järgnevatele küsimustele, millele vastame Teie kirjas esitatud järjekorras.

Küsimus nr 1: Loodetavasti on seekord piisavalt põhjendatud Paljassaare poolsaare detailplaneeringu kooskõlastamine. Mittekooskõlastamise korral palun põhjendage oma otsust toetudes Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

Keskkonnaministeerium on kooskõlastanud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 22.07.2015 kirjaga nr 3-1/2264-1 esitatud Paljassaare tehissaare detailplaneeringu 24.07.2015 kirjaga nr 12-22/15/3934-6.

Küsimus nr. 2: Oma eelnevates kooskõlastamise keeldumistes te olete toonud taotluse puudusteks ebapiisavat vee keemilist analüüsi. Kas riigi poolt tehtud eelnevad analüüsid kuni aastani 2008 ja hiljem on tahtliku valeinformatsiooni levitamiseks tehtud?

Riiklikku keskkonnaseire programmi raames teostatakse vee keemilisi analüüse ning määratakse ohtlike ainete sisaldusi elusorganismides, kuid ohtlike ainete sisaldust setetes ei seirata.

Küsimus nr. 3: Milline on Teie arvamus ja seisukoht riigi poolt eelnevalt tehtud keskkonnamõju uuringutele (pärast tulekahjusid sadamates ja kemikaalide lekkeid hoiuplatsidel) mis väidavad, et Teie poolt eelnevalt nimetatud reagente ja reostusaineid Paljassaare lahe vees ei ole?

Planeeringu materjalides viidatud uuringute raames on analüüsitud ohtlike ainete kontsentratsioone õhus ning veesambas, kuid puudub informatsioon kontsentratsioonide kohta setetes.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Marko Pomerants
Minister

Teadmiseks: Riigikantselei

Kaspar Anderson 626 2990; kaspar.anderson@envir.ee
Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / 626 2802 / keskkonnaministeerium@envir.ee / www.envir.ee
Registrikood 70001231