Selles saates arutame Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse üle – kellele on seda vaja ja miks. Kas see ei ole mitte järjekordne suurraha äriprojekt. Arutelu koolijuhtidega, õppealajuhatajatega, õpilastega, vastutavate ametnikega, kirjastustega ning saates on, nagu ikka, selle ala ekspert.