RiigikoguUudised

Märt Sults: üldhariduskoolides peab saama õppida täiendavalt peale maksmata

By 16. veebr. 2016 jaanuar 15th, 2019 No Comments

01073642176477f

Riigikogu kultuurikomisjoni liikme ja pikaajalise koolidirektori Märt Sultsi hinnangul on väär, et Eestis leidub omavalitsuste alla kuuluvaid üldhariduskoole, kes koguvad lastevanematelt raha, mis näib vabatahtlikuna, kuid ilma milleta teatud teenuseid lihtsalt kätte ei saa. Olukorra lahendamiseks peab valitsus Sultsi hinnangul välja töötama põhimõtted, mis välistaks taoliste „annetuste“ küsimise.

„2015. aastal viis Riigikontroll läbi auditi „Üldhariduskoolide finantseerimine lastevanemate rahast“, milles selgus, et kümnest auditeeritust Tallinna ja Tartu koolist kaheksas on arvestatud õppeprogrammi elluviimisel rohkemal või vähemal määral lapsevanemate kaasrahastamisega. See ei ole aga kooskõlas põhimõttega, et omavalitsuse üldhariduskoolis peab saama õppida õppemaksuta ja kool ei tohi vanematelt kaasrahastamist eeldada. Taoline olukord peab lõppema ja seesugustel „annetustel“ ei ole koolides kohta,“ sõnas pikaajaline koolijuht Märt Sults.

Antud teemal käis haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi eile ka Riigikogu ees arupärimisele vastamas. Märt Sultsi sõnul on viimane aeg, et valitsus töötaks välja selge raamistiku, mis keelaks üldhariduskoolidel taolise raha kogumise ning teeks kohalikele omavalitsustele ettekirjutused praegu kehtivat seadust rikkunud koolijuhtide karistamiseks.

„Omavalitsus ei pea tegelema riikliku järelevalvega ning ei saa enne midagi teha, kui riik ei ole taolist käitumist selgesõnaliselt ära keelanud. Tegemist ei ole ju enam üldhariduskooliga, vaid erakooliga. Siis peaksid aga neile kehtima ka erakoolide reeglid. Me ei saa aktsepteerida seesugust seadusrikkumist. Ma tervitan asjaolu, et Haridusministeeriumis on valmimisel juhend koolidele, mis hõlmab endas ka lastevanemate annetusi. On tõepoolest viimane aeg, sest täna julgustame me reeglite rikkujaid ebaseaduslikke annetusi edasi koguma ja vääname seaduseid vastavalt väikese grupi huvidele,“ lõpetas Märt Sults.