_DSC0494
Õhtuleht palus esmaspäeval mul kommenteerida Viljandis, Paala koolis toimunud mõrva. Ma tegin seda, kuid sai vist “liiga” tõene ning seda ei avaldatud. Siin see siis on:
Tere, siin ei ole miskit kommenteerida, kui ainult seda, et tegu ei ole millegi muu, kui ettekavatsetud mõrvaga ja ohver on tapetud … nimetagem asju oma nimedega.
Toon loetelu mõnede riiklikest toimingutest, mis on subjektiivsed mõjurid selle ettekavatsetud mõrva sooritamisel:

- riikliku hariduspoliitika järjepidev, eesmärgitu reformimise tulemus, mis ei ole toetatud ja ei arvesta pedagoogilist praktikat;
-tugiteenuste (psühholoogid, sotsiaalpedagoogide, eripedagoogide jne) koolidest, riigipoolne,  koondamine, suunates need teenused,, ilma vahenditeta/ressurssideta, kohalike omavalitsuste vastutusalasse;
-mitte keegi ei öelnud, et sellist tragöödiat ei tule, öeldi, et kuna;
-haridusmaastik on pööratud äriprojektiks, kus õpilane ei ole mitte esimesel kohal … haridusasutused peavad saavutama kokkuhoiu ning teenima kasumit … arulage;
-hariduslike erivajadustega õpilaste suunamine tavakoolidesse (HEV 1), kus nad toodaksid kokkuhoidu riigile teiste kaasõpilaste ja õpetajate turvalisuse arvelt;
-õpetajate/klassijuhatajate kohutav ülekoormus … iga nn “palgatõusuga” kaasnev tööintensiivsuse tõus, mis võtab praktiliselt võimaluse õpetajal tegelda õpiasega individuaalselt;
-usk turvalisse ühiskonda on perekondades/kodudes kadumas ja see ummikseis kandub paratamatult lastele üle;
-õpetaja on sulase seisus, kellel on ainult kohustused, minimaalsete õigustega … on õigus altruislikuks tööks ning posthuumne tunnustamine;
-riigipoolne pidur teaduslikult põhjendatud edumeelsetele ja toimivatele metoodikatele, mitteprofessionaalne haridusmastiku planeerimine ja juhtimine;
-õpetaja ametikoht on Aaviksoo järgi, mida Ossinovski ei ole muutnud, 35 tundi, millest kontakttunde klassi ees võib olla, sama palga eest, 35 … kus siin on terve mõistus … see on riigi strateegilise võimekuse metoodiline hävitamine.
-praegu lasti maha õpetaja, kuna tema viib ellu riigi poliitikat vahetult õpilastega … annaks jumal, et siin üldistama ei hakataks;
-IT ei ole, õppeprotsessis, muud kui illustreeriv faktor, ning abivahend õpetajale.