90142

Tallinna Kunstigümnaasiumi tunnustati programmi tänukirjaga.
Kunstigümnaasiumi tänati kümblusõpetajate koostöise meeskonna kujundamise
ja eestvedamise eest keelekümbluse heade tavade rakendamisel.

Keelekümblusprogrammi sõbra aunimetus antakse keelekümbluskeskuse iga-
aastase austusavalduse ja erilise tunnustusena programmi arengu otsustava mõjutamise eest.

photo(18)10727235_347998675378917_578790135_n