10888426_1534951410086581_5063151748260006980_n

Siis ma vähemalt julgen öelda, et senikaua ma ei puhka, kui olen oma eesmärgid saavutanud. Ma ei tahagi siin üles lugeda korruptsiooni ja varguseid – neile tuleb teha lõpp, see ei saa jätkuda. Ma loodan, et ma saan oma häältega kultuuri- ja hariduskomisjoni üheks aseesimeheks. Selles liinis, kus mina töötan, on vaja käsile võtta Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse kokku viimine riigi eesmärkidega (seadust ei mugandata laiskade järgi). Erilist tähelepanu vajavad noorsoosport, kooliharidus, koolitoidud, austus vanemate vastu, sotsiaalhoolekanne, huviharidus ja vaba aeg. Samuti tahan ma seda, et me saaksime tulevikus pensioni. Praegu ma ei näe, et noored üldse mingit pensioni hakkaksid saama ja kuidas veel sellega saaks ära elada?

 

10929090_1536705539911168_2345396310896931822_n