KasiinosaarUudised

Millest on tulenenud avalikkuse huvi Paljassaare lahte planeeritavate kolme kunstsaare ehitamiseks?

By 11. sept. 2013 jaanuar 15th, 2019 No Comments

kasiinosaar

Rahva seas nimetatakse neid kunstsaari Kasiinosaarteks, kuid sihtasutus kes selle projektiga tegeleb juba seitsmendat aastat on SA „Paljassaare Kultuurilaiud“ , kelle veduriks on Märt Sults.

Miks neid saari on vaja ja miks just sinna, mitte ehitada neid rajatisi mõne päris saare peale?

Esiteks; kunstsaared Paljassaare lahes on ehituslikult väga odavad, võrreldes teiste piirkondadega, sest vee- ja fekaalide puhastusjaam on peaaegu kõrval ning seetõttu ei ole vaja puhastusseadmeid uuesti ehitada ja kalibreerida, sest olemasolevad võimsused rahuldaksid ka kunstsaarte vajadused.

Teiseks; väga atraktiivne turismiobjekt, sest sarnast kompleksi Põhjamaades ei ole.

Kolmandaks; ühele saarele on planeeritud Põhjamaade suurim sisekontsertsaal, millel on multifunktsionaalsed omadused ning samal saarel on ka välikunstiväljapanekute eksponeerimise kohad, nii et kultuurilist tegevust kogu päevaks (saarele pääs tasuta).

Neljandaks; teisele saarele on planeeritud täismahus tivoli, koos kõikvõimalike lastele suunatud tegevustega ja vaaterattaga, millelt on näha nii Soomet kui ka kaunist Tallinna ning selle ümbrust (saarele pääs tasuta).

Viiendaks; meelelahutussaar ehk siis kasiinosaar puhastab Tallinna linnaruumi igasugustest linnaruumi mittesobivatest asutusteks, sest nad kolivad saarele üle või teise valikuna lihtsalt pankrotistuvad. See annab Tallinna elanikele ja Tallinna külastavatele turistidele kindlasti tugevasti turvatunnet juurde.

Kuuendaks; need on tuhanded uued hästitasustatud töökohad: algul ehitajad hiljem teenindajad.

Seitsmendaks; kuna saared asuvad Tallinnas, siis Tallinn saab arvestatava maksutulu juurdevoolu, mis parandab tugevasti linnlase sotsiaalset eneseteadvust ning kindlustunnet.

Kaheksandaks; kunstsaarte ehitus korrastaks ja kiirendaks kogu Kopli asumi väljaehitamist ning väljaehitamist.

Üheksandaks; Paljasaare lahe sadam saab minimaalsete kuludega kohandada ka suurimate kruiisilaevade vastuvõtusadamaks, sest sadama süvis on selleks juba praegu peaaegu olemas. Kruiisisadam ja selle juurde kuuluv, annavad juurde lisatöökohti, siit aga jälle suur maksutulu Tallinna linnale.

Kümnendaks; suur välisinvestorite huvi antud projekti vastu, sest eriliseks teeb selle projekti kunstsaarte lahendus ja see, et kogu see meelelahutus paikneb suhteliselt väikesel ja kompaktsel territooriumil, mis on hästi turvatav ja rahavood lihtsalt kontrollitavad ning ligipääs on nii maalt, merelt kui ka lennumasinatega.

Üheteistkümnendaks; lühike ehitusaeg (ca 3 aastat) ja lühike tasuvusaeg (ca 3-4 aastat), turuuuringuid teostasid Saksa ja Norra selle alaga tegelevad ja pädevusi omavad firmad ning need uuringud on dokumenteeritud.

 

See ei ole kaugeltki kõik, kuid need punktid on suure avaliku huvi tekke põhjusteks.

Lugupidamisega

Märt Sults