Artiklid meediasUudised

Koolide juurde moodustatud MTÜ-de kaudu varjatud õppemaksu kogumine

By 9. sept. 2014 jaanuar 15th, 2019 No Comments
10463618_10203997357955825_7829185271569294995_oKevadisel Tallinna Volikogu istungil tegin järjekordse järelpärimise koolide juurde moodustatud MTÜ-de kaudu varjatud õppemaksu kogumise kohta, kuid Tallinna Haridusameti vastus oli lakooniline, et MTÜ-d ei ole nende kompentents. Nüüd, toetudes EPL artiklile, on kompententsetel asutustel põhjust küll ja veel algatada juurdlusi finantsdistsipliini massiliste ja räigete rikkumiste kohta haridussüsteemis..
Eriti nn …..koolides, mille külge siis teisi, seaduskuulekaid ja aatelisi koole, liidetakse.
Seda varjatud õppemaksu teemat olen ma aastaid (kindlasti üle kümne), ametnikele kuulutanud ja arvestusi esitanud, kuid seni kurtidele kõrvadele ning pimedatele silmadele …. on alust arvata, et seekord läheb samamoodi … hästi juhitud koolid ju … kuhu ainult neid juhitakse ning kelle arvelt ja mis õpilastest edasi saab, kui emal/isal raha otsas … riigeksmite tulemused on ju nendel koolidel üle keskmise (mina ei pea juba väga ammu riigieksamite tulemusi mingiks näitajaks … nüüd ajage aga jura, et aga sinu enda koolis on nii ja naa … on jah ja see on OK! : tegemist on inimestega ja seal juhtub nii mõndagi … iga pave ja iga minut. Lõppkokkuvõtteks keegi ei vastuta … mina vastutan küll ja ma ei karda seda välja öelda.

 

Inglise Kolledži SA saadetud kiri täismahus ja muutmata kujul

„Vastan Teile IKSA juhatuse nimel. Peab tunnistama, et IKSA on tänase G1 informeerimise osas teinud mõningaid vigu, eelkõige seeläbi, et ei teavitanud vanemaid kevadel, kui lapsed olid katsed ära teinud ja oli otsustamise aeg, sellest, et TIK-i süvaõpe ja hea haridus seisab suures osas vanemate toetuse najal (sellest on küll korduvalt ka ajakirjanduses juttu olnud). Samuti saime sügisel alles hilinemisega teada, et endine klassi esindaja ei jaksa enam oma ülesandeid täita ja uue esindaja leidmiseks kulus liiga palju aega. Siiski ei saa ma üle hämmeldusest, et miks Te saite IKSA-st ja süvaõppetoetusest teada alles veebruaris, sest IKSA esindaja käis sellest rääkimas esimesel G1 üldkoosolekul vahetult õppeaasta alguses ning uus klassi esindaja saatis 30. novembril klassi vanematele laiali IKSA infokirja, mille veelkord ka sellele meilile lisan.
Nüüd veidi sõna „annetus” selgituseks. Te ei saa olla ometi nii naiivne ja arvata, et erinevalt enamusest ülejäänud Tallinna n-ö tavakoolidest suudetakse riigi ja linna poolt eraldatavast rahast anda TIK-is niipalju rohkem ja väiksemates rühmades keele- ja muid tunde. Tasuta lõunaid pole olemas – kui Te oleks oma lapse viinud tavakooli kõrvalt näiteks keeltekooli, et ta saaks TIK õpilasega samas mahus süvendatult inglise keelt, siis Te ju ei eelda, et seal teeksid õpetajad oma tööd tasuta, vaid maksaksite õppetasu, samuti maksaksite klaveriõpetajale ja lapse trenni eest, st kõige eest, mis ületab riiklikus õppekavas ettenähtu, aga mida Teie oma lapse arenguks vajalikuks peate. IKSA kõrge õppetase põhineb just sellel, et vanemad on oma toetusega hoidnud elus süvaõppe ja muud vajalikud tegevused hea hariduse saamiseks. IKSA on aastaid püüdnud kehtestada ametlikku õppemaksu riiklikust õppekavast enama mahu õpetamise eest, kuid kehtivast seadusandlusest tulenevalt ei ole see osutunud võimalikuks ning ainsaks juriidiliselt korrektseks mooduseks on jäänud annetuse küsimine ning eeldatakse, et seda maksavad vajalikus mahus solidaarselt kõik. 08.06.2009 laiendatud hoolekogu (kus osalesid kõikide klasside esindajad) otsustas, et raskustega peredele püütakse tulla vastu ning võimaldatakse nende perede hea õpiedukuse ja käitumisega lastel vanemate põhjendatud avalduse alusel saada süvaõpet teiste vanemate toel, kuid nende laste hulk ei tohi ületada 10% TIK õpilaste koguarvust, vastasel korral tuleb hakata vähendama tundide arvu, ainevalikuid, suurendama õpperühmasid jne.

Loodetavasti aitab ülalkirjutatu ning lisatud kiri asjadest paremini aru saada. Kui on veel küsimusi, siis küsige kindlasti. Vabandan ka kirja veidi järsu tooni tõttu, kuid see, et IKSA saab märtsis sellise kirja, et vanem pole varem midagi kuulnud, tõstatab küsimuse – kas IKSA on läbi kukkunud ühe oma eesmärgi – kõigi vanemate teadlikkus ja kaasatus – saavutamisel või on mingi süü ka Teil vanemana, et pole kas esitanud koolile õigeid kontaktandmeid või pole osalenud koosolekul või pole tähelepanelikult kuulanud/lugenud, pole tutvunud kooli kodulehega vms, sest enamus vanemaid on õnneks siiski juba varem asjadest teadlikuks saanud. See, et „sain veebruaris esimest korda teada” ei ole sugugi tõsiseltvõetav vabandus. Kujutage ennast minu või klassi esindaja asemele olukorras, kus me ühiskondlikus korras oma ülesandeid täites peaksime iga õpilase (koolis ligi 700) vanemateni jõudmiseks tegema esmalt nii palju tühja tööd ja saatma kirju, enne kui teadmine vanemani jõuab, nagu Teie puhul.

Arvan, et ühes asjas oleme kõik ühel nõul – soovime oma lastele parimat. Paraku ei piisa selleks üksnes TIK katsete läbimisest. Kui kõik vanemad arvaksid nii nagu Teie, siis varsti poleks mõtet TIK-i kippuda, sest see oleks nagu iga teine tavakool, kuhu Te oma last miskipärast õppima ei suunanud.

Ja kas Te teataksite oma lapse nime, et teaksin, kellest üldse jutt on ning saaksin klassi tabelisse märke lisada.”

http://epl.delfi.ee/news/eesti/loe-inglise-kolledzi-annetust-noudvat-karmi-kirja-taismahus?id=69676989