Värsked kommentaarid

  Monthly archive 9. sept 2014
  Koolide juurde moodustatud MTÜ-de kaudu varjatud õppemaksu kogumine

  Koolide juurde moodustatud MTÜ-de kaudu varjatud õppemaksu kogumine

  Kevadisel Tallinna Volikogu istungil tegin järjekordse järelpärimise koolide juurde moodustatud MTÜ-de kaudu varjatud õppemaksu kogumise kohta, kuid Tallinna Haridusameti vastus oli lakooniline, et MTÜ-d ei ole nende kompentents. Nüüd, toetudes EPL artiklile, on kompententsetel asutustel põhjust küll ja veel algatada juurdlusi finantsdistsipliini massiliste ja räigete rikkumiste kohta haridussüsteemis..
  Salme Kultuurikeskuse roheline parkla avamine

  Salme Kultuurikeskuse roheline parkla avamine

  Täna oli rõõm avada Salme Kultuurikeskuse roheline parklae roheline parkla (kaugelt paistab ikka musta asfalti ka). Salme kultuurikeskusel on tänavu juubelihooaeg – Eesti suurima vabalavaga kultuurikeskus tähistab oma 50. sünnipäeva.
  Ja nii kahekümnes direktoriring algaski ...

  Ja nii kahekümnes direktoriring algaski …

      Hästi vara, enne kooli - puhtaks rehitsen ma hoovi. Vaher tuulega siin hullas, puistas maha oma kulla.